Zmluva č. 0004/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:0004/2008
Dodávateľ:AVNET technology solutions, s.r.o., Bratislava, Einsteinova 21
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vzpracovanie diela - Štúdia uskutočniteľnosti na projekt " Školský intranet "
Zmluvne dohodnutá čiastka:70 311,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:70 311,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1

Prílohy