Zmluva č. 273/2000

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:273/2000
Dodávateľ:BELATEP spol s r.o., Bratislava, Záruby 1
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vykonávanie upratovacích a čistiacich prác
Zmluvne dohodnutá čiastka:7 155 309,60
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:7 155 309,60
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR

Prílohy