Zmluva č. 745/2002

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:745/2002
Dodávateľ:BOHEMIA KONTAKT, s.r.o., Košice, Michalovská č. 9
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Poskytnutie preddavku na vydanie učebnice rómčiny
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 141 900,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 141 900,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR

Prílohy