Zmluva č. 048/2003

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:048/2003
Dodávateľ:Digitálne telekomunikaené systémy, Bratislava, Beoadická 10
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo č. 3103/2003- dodávka telekomunikačného systému VARIX- montáž telekomunikačného systému
Zmluvne dohodnutá čiastka:596 400,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:596 400,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR

Prílohy