Zmluva č. 1066/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1066/2008
Dodávateľ:Coopex Soft.s.r.o., Prešov, Plzenská 2
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva na dodanie licencií programu AMION 2008
Zmluvne dohodnutá čiastka:5 040,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:5 040,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1

Prílohy