Zmluva č. 042/2003

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:042/2003
Dodávateľ:Devos, s.r.o., Bratislava, Jamnického 16
Predmet zmluvy - názov zmluvy:nákup výpočtovej techniky a špecifikovaného programového vybavenia
Zmluvne dohodnutá čiastka:599 400,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:599 400,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR

Prílohy