Zmluva č. 1998/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1998/2006
Dodávateľ:Corporate Consulting Group, s.r.o., Bratislava 1, Pražská 31
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí služieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:32 786,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:32 786,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1

Prílohy