Zmluva č. 2092/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2092/2006
Dodávateľ:AWT Bavaria, s.r.o., Bratislava, Rožňavská cesta 34
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva na kúpu osobného automobilu
Zmluvne dohodnutá čiastka:44 775,68
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:44 775,68
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1

Prílohy