Zmluva č. 209/2000

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:209/2000
Dodávateľ:AXON PRO spol. s.r.o., Bratislava, Pražská ul. č. 1
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vybudovanie štruktúrovanej počítačovej siete v budove MŠ SR na Stromovej ulici č.1 v Bratislave
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 428 311,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 428 311,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR

Prílohy