Zmluva č. 126/2001

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:126/2001
Dodávateľ:AXON PRO spol. s.r.o., Bratislava, Pražská ul. č. 1
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva č. 01/2001-nákup hardveru
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 395 036,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 395 036,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR

Prílohy