Zmluva č. 1473/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1473/2007
Dodávateľ:Ďurica Juraj, Bratislava, Oravská 2
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluvy o vykonávaní opravárenských a servisných prác
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 780,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 780,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1

Prílohy