Zmluvy za Správa finančnej kontroly Bratislava


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
UPJŠ Košice Zmluva na vypracovanie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z ESF programu SOP ĽZ 1 580 0 Správa finančnej kontroly Košice 10.10.2006 23.10.2006 obstarávanie v rámci Operačného programu Technická pomoc
Moris Slovakia Kúpna zmluva na 1 osobný automobil 12 860 0 Správa finančnej kontroly Košice 21.10.2009 28.01.2010 obstarávanie v rámci Operačného programu Technická pomoc
Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice Zmluva o poskytovaní výkonov pracovnej zdravotnej služby 2 059 0 Správa finančnej kontroly Košice 22.01.2008 26.08.2009
317/KE/OD/2008 K+K a.s., Žilina Zmluva na dodávku tovaru - zariadenia výpočtovej techniky 33 162 0 Správa finančnej kontroly Košice 23.07.2008 19.08.2008
Kúpna zmluva na 2 osobné motorové vozidlá H a H, spol. s r.o. Košice 37 469 0 Správa finančnej kontroly Košice 11.10.2007 22.10.2007
ZOD FOB č. 01/2009 Delta online spol. s r.o. Zmluva na komplexné služby a práce pre ochranu utajovaných skutočností 2 678 0 Správa finančnej kontroly Košice 25.11.2009 22.12.2009 zlúčenie Českej poisťovne a Generali Slovensko od 1.10.2008
1/2006 Vzdelávacie a poradenské centrum, a.s. Košice Zmluva o výučbe anglického jazyka 3 102 0 Správa finančnej kontroly Košice 05.09.2006 na dobu neurčitú
Best One s.r.o. Bratislava Zmluva o dielo - vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok 15 637 0 Správa finančnej kontroly Košice 21.08.2008 26.08.2009 OP TP na roky 2007-2013
2008-01 ALBP Ala Bama Plus, spol. s r.o. Košice Zmluva o poskytnutí upratovacej služby 8 118 4 059 Správa finančnej kontroly Košice 04.02.2008 31.12.9999
7/6 SODEXO PASS SR, s.r.o. Bratislava Rámcová komisionárska zmluva o zabezpečení tovarov a služieb 0 2 572 Správa finančnej kontroly Košice 22.01.2010 31.12.9999
R-2/2003 Solarklima Zmluva na pravidelné servisné prehliadky klimatizácie 1 591 465 Správa finančnej kontroly Košice 20.02.2003 31.12.9999
1842140 Union poisťovňa, a.s. Bratislava Zmluva o poistení notebookov 3 438 1 794 Správa finančnej kontroly Košice 02.09.2008 31.12.9999
70001770 Union poisťovňa, a.s. Bratislava Zmluva o havarijnom poistení automobilu 1 037 519 Správa finančnej kontroly Košice 03.10.2009 31.12.9999
70031383 Union poisťovňa, a.s. Bratislava Zmluva o havarijnom poistení automobilu 463 232 Správa finančnej kontroly Košice 03.10.2009 31.12.9999 automobil zakúpený v rámci programu OP TP
2507000176 UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava Zmluva na poistenie majetku 837 243 Správa finančnej kontroly Košice 01.07.2005 31.12.9999 od 1.8.2008 po odpoistení prevádzky v Spišskej Novej Vsi ročné náklady vo výške 485,08 €
800 214553 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Bratislava Skupinová poistná zmluva na poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami 797 0 Správa finančnej kontroly Košice 16.04.2008 31.12.9999 náklady na 1 rok, úhrada - január daného roka
06-002-06863 Dial Telekom Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb 0 430 Správa finančnej kontroly Košice 28.03.2006 31.12.9999
473/347/2003 Dopravný podnik mesta Košice Zmluva o poskytovaní služieb umývacieho centra 300 153 Správa finančnej kontroly Košice 29.01.2003 31.12.9999
P_275/2008 IVES Košice WINASU - administratívny systém úradu, WINRS - registratúrne stredisko 632 190 Správa finančnej kontroly Košice 01.12.2008 31.12.9999
Hana Libová - BP, Košice Zmluva o vykonávaní činnosti v oblasti BOZP a poskytovaní bezpečnostnotechnickej služby 600 300 Správa finančnej kontroly Košice 01.12.2009 31.12.9999
1 2 3 4 >>