Zmluva č. P_275/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:P_275/2008
Dodávateľ:IVES Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:WINASU - administratívny systém úradu, WINRS - registratúrne stredisko
Zmluvne dohodnutá čiastka:632,01
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:632,01
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:189,60
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:Správa finančnej kontroly Košice

Prílohy