Zmluva č. 317/KE/OD/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:317/KE/OD/2008
Dodávateľ:K+K a.s., Žilina
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva na dodávku tovaru - zariadenia výpočtovej techniky
Zmluvne dohodnutá čiastka:33 162,15
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:33 162,15
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:Správa finančnej kontroly Košice

Prílohy