Zmluva č. 1842140

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1842140
Dodávateľ:Union poisťovňa, a.s. Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poistení notebookov
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 579,13
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 437,69
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:1 794,31
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:Správa finančnej kontroly Košice

Prílohy