Zmluva č. R-2/2003

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:R-2/2003
Dodávateľ:Solarklima
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva na pravidelné servisné prehliadky klimatizácie
Zmluvne dohodnutá čiastka:764,78
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 591,44
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:465,00
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:Správa finančnej kontroly Košice

Prílohy