Zmluva č. 2507000176

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2507000176
Dodávateľ:UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva na poistenie majetku
Zmluvne dohodnutá čiastka:837,41
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:837,41
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:242,54
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:Správa finančnej kontroly Košice
Poznámka:od 1.8.2008 po odpoistení prevádzky v Spišskej Novej Vsi ročné náklady vo výške 485,08 €

Prílohy