Zmluva č.

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:
Dodávateľ:Best One s.r.o. Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo - vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Zmluvne dohodnutá čiastka:15 636,83
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:15 636,83
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:Správa finančnej kontroly Košice
Poznámka:OP TP na roky 2007-2013

Prílohy