Zmluva č. 800 214553

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:800 214553
Dodávateľ:Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Skupinová poistná zmluva na poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami
Zmluvne dohodnutá čiastka:796,65
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:796,65
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:Správa finančnej kontroly Košice
Poznámka:náklady na 1 rok, úhrada - január daného roka

Prílohy