Zmluva č.

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:
Dodávateľ:UPJŠ Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva na vypracovanie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z ESF programu SOP ĽZ
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 580,03
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 580,03
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:Správa finančnej kontroly Košice
Poznámka:obstarávanie v rámci Operačného programu Technická pomoc

Prílohy