Zmluva č. 7/6

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:7/6
Dodávateľ:SODEXO PASS SR, s.r.o. Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rámcová komisionárska zmluva o zabezpečení tovarov a služieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:2 572,11
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:Správa finančnej kontroly Košice

Prílohy