Zmluva č. ZOD FOB č. 01/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZOD FOB č. 01/2009
Dodávateľ:Delta online spol. s r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva na komplexné služby a práce pre ochranu utajovaných skutočností
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 677,50
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 677,50
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:Správa finančnej kontroly Košice
Poznámka:zlúčenie Českej poisťovne a Generali Slovensko od 1.10.2008

Prílohy