Zmluva č. 06-002-06863

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:06-002-06863
Dodávateľ:Dial Telekom
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:430,34
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:Správa finančnej kontroly Košice

Prílohy