Zmluva č. 70001770

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:70001770
Dodávateľ:Union poisťovňa, a.s. Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o havarijnom poistení automobilu
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 037,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 037,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:518,50
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:Správa finančnej kontroly Košice

Prílohy