Zmluva č.

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:
Dodávateľ:Hana Libová - BP, Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o vykonávaní činnosti v oblasti BOZP a poskytovaní bezpečnostnotechnickej služby
Zmluvne dohodnutá čiastka:600,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:600,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:300,00
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:Správa finančnej kontroly Košice

Prílohy