Zmluva č.

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:
Dodávateľ:Kúpna zmluva na 2 osobné motorové vozidlá
Predmet zmluvy - názov zmluvy:H a H, spol. s r.o. Košice
Zmluvne dohodnutá čiastka:37 469,28
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:37 469,28
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:Správa finančnej kontroly Košice

Prílohy