Zmluvy za Správa finančnej kontroly Bratislava


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1842140 Union poisťovňa, a.s. Bratislava Zmluva o poistení notebookov 3 438 1 794 Správa finančnej kontroly Košice 02.09.2008 31.12.9999
5/2009 Garáže ASTRA, spol. s r.o. Ing. Jozef Rihák, Bratislava, Astrová 46 Prenájom nebytového priestoru - garáží na garážovanie 6 služobných motorových vozidiel 3 168 0 Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34 06.01.2009 PÔVODNÁ ZMLUVA UZATVORENÁ V ROKU 1996
1/2006 Vzdelávacie a poradenské centrum, a.s. Košice Zmluva o výučbe anglického jazyka 3 102 0 Správa finančnej kontroly Košice 05.09.2006 na dobu neurčitú
3/2007 ROSTeR, s.r.o., Bratislava, Damborského 4 Notebooky 3 ks podľa technickej špecifikácie KZ č. 0801/2007 2 977 0 Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34 30.08.2007 30.09.2007 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU
1/2004 GENERALI SLOVENSKO poisťovňa, a.s., Bratislava, Plynárenská 7/C Havarijné poistenie 4 motorových vozidiel 2 785 0 Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34 31.08.2004
ZOD FOB č. 01/2009 Delta online spol. s r.o. Zmluva na komplexné služby a práce pre ochranu utajovaných skutočností 2 678 0 Správa finančnej kontroly Košice 25.11.2009 22.12.2009 zlúčenie Českej poisťovne a Generali Slovensko od 1.10.2008
9/2006 GENERALI SLOVENSKO poisťovňa, a.s., Bratislava, Plynárenská 7/C Zmluva o havarijnom poistení motorového vozidla 2 564 0 Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34 16.08.2006
4/2009 ROSTeR, s.r.o., Bratislava, Damborského 4 Tonery podľa špecifikácie KZč. 0302/2009 2 557 0 Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34 16.03.2009 25.03.2009 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU
Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice Zmluva o poskytovaní výkonov pracovnej zdravotnej služby 2 059 0 Správa finančnej kontroly Košice 22.01.2008 26.08.2009
4/2007 ROSTeR, s.r.o., Bratislava, Damborského 4 MS Office Profesional 2007 Win 32 Slovak FPP KZ č. 0802/2007 1 920 0 Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34 30.08.2007 30.09.2007 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU
11/2007 GENERALI SLOVENSKO poisťovňa, a.s., Bratislava, Plynárenská 7/C Zmluvné poistenie motorových vozidiel - flotila 1 709 1 709 Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34 01.01.2008
R-2/2003 Solarklima Zmluva na pravidelné servisné prehliadky klimatizácie 1 591 465 Správa finančnej kontroly Košice 20.02.2003 31.12.9999
UPJŠ Košice Zmluva na vypracovanie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z ESF programu SOP ĽZ 1 580 0 Správa finančnej kontroly Košice 10.10.2006 23.10.2006 obstarávanie v rámci Operačného programu Technická pomoc
5720003177 Generali Slovensko poisťovňa, a.s. Bratislava Zmluva na poistenie notebookov 1 241 0 Správa finančnej kontroly Košice 28.06.2008 28.06.2009
7/2009 GENERALI SLOVENSKO poisťovňa, a.s., Bratislava, Plynárenská 7/C Poistná zmluva o havarijnom poistení 1 126 1 126 Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34 15.12.2009
6/2008 GENERALI SLOVENSKO poisťovňa, a.s., Bratislava, Plynárenská 7/C Zmluva o havarijnom poistení 2 motorových vozidiel 1 068 1 068 Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34 06.10.2008
6543 279068 Kooperatíva Havarijné poistenie automobilov - súbor 1 044 1 350 Správa finančnej kontroly Košice 28.12.2007 31.12.9999 číslo návrhu PZ 5514007410, vyššie ročné náklady po uplatnení malusov
70001770 Union poisťovňa, a.s. Bratislava Zmluva o havarijnom poistení automobilu 1 037 519 Správa finančnej kontroly Košice 03.10.2009 31.12.9999
6544 236334 Kooperatíva Povinné zmluvné poistenie automobilov - súbor 926 850 Správa finančnej kontroly Košice 28.12.2007 31.12.9999 číslo návrhu PZ 1330069702
077/2007 LUX - Košice, s.r.o. Košice Zmluva na upratovanie 844 0 Správa finančnej kontroly Košice 05.11.2007 16.11.2007 počas PN zamestnankyne