Zmluva č. 3/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:3/2007
Dodávateľ:ROSTeR, s.r.o., Bratislava, Damborského 4
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Notebooky 3 ks podľa technickej špecifikácie KZ č. 0801/2007
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 977,49
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 977,49
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34
Poznámka:VEREJNÉ OBSTARÁVANIE ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU

Prílohy