Zmluva č. 5/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:5/2009
Dodávateľ:Garáže ASTRA, spol. s r.o. Ing. Jozef Rihák, Bratislava, Astrová 46
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Prenájom nebytového priestoru - garáží na garážovanie 6 služobných motorových vozidiel
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 168,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 168,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,01
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34
Poznámka:PÔVODNÁ ZMLUVA UZATVORENÁ V ROKU 1996

Prílohy