Zmluva č. 6/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:6/2008
Dodávateľ:GENERALI SLOVENSKO poisťovňa, a.s., Bratislava, Plynárenská 7/C
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o havarijnom poistení 2 motorových vozidiel
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 067,50
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 067,50
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:1 067,50
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34

Prílohy