Zmluva č. 9/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:9/2006
Dodávateľ:GENERALI SLOVENSKO poisťovňa, a.s., Bratislava, Plynárenská 7/C
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o havarijnom poistení motorového vozidla
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 564,23
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 564,23
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34

Prílohy