Zmluva č. 7/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:7/2009
Dodávateľ:GENERALI SLOVENSKO poisťovňa, a.s., Bratislava, Plynárenská 7/C
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Poistná zmluva o havarijnom poistení
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 126,22
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 126,22
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:1 126,22
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34

Prílohy