Zmluva č. 1/2004

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1/2004
Dodávateľ:GENERALI SLOVENSKO poisťovňa, a.s., Bratislava, Plynárenská 7/C
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Havarijné poistenie 4 motorových vozidiel
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 785,30
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 785,30
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34

Prílohy