Zmluva č. 11/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:11/2007
Dodávateľ:GENERALI SLOVENSKO poisťovňa, a.s., Bratislava, Plynárenská 7/C
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluvné poistenie motorových vozidiel - flotila
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 708,85
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 708,85
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:1 708,85
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34

Prílohy