Zmluva č. 077/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:077/2007
Dodávateľ:LUX - Košice, s.r.o. Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva na upratovanie
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:843,53
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:Správa finančnej kontroly Košice
Poznámka:počas PN zamestnankyne

Prílohy