Zmluva č. 5720003177

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:5720003177
Dodávateľ:Generali Slovensko poisťovňa, a.s. Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva na poistenie notebookov
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 241,45
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 241,45
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:Správa finančnej kontroly Košice

Prílohy