Zmluvy za Správa finančnej kontroly Bratislava


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
2507000176 UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava Zmluva na poistenie majetku 837 243 Správa finančnej kontroly Košice 01.07.2005 31.12.9999 od 1.8.2008 po odpoistení prevádzky v Spišskej Novej Vsi ročné náklady vo výške 485,08 €
077/2007 LUX - Košice, s.r.o. Košice Zmluva na upratovanie 844 0 Správa finančnej kontroly Košice 05.11.2007 16.11.2007 počas PN zamestnankyne
6544 236334 Kooperatíva Povinné zmluvné poistenie automobilov - súbor 926 850 Správa finančnej kontroly Košice 28.12.2007 31.12.9999 číslo návrhu PZ 1330069702
70001770 Union poisťovňa, a.s. Bratislava Zmluva o havarijnom poistení automobilu 1 037 519 Správa finančnej kontroly Košice 03.10.2009 31.12.9999
6543 279068 Kooperatíva Havarijné poistenie automobilov - súbor 1 044 1 350 Správa finančnej kontroly Košice 28.12.2007 31.12.9999 číslo návrhu PZ 5514007410, vyššie ročné náklady po uplatnení malusov
6/2008 GENERALI SLOVENSKO poisťovňa, a.s., Bratislava, Plynárenská 7/C Zmluva o havarijnom poistení 2 motorových vozidiel 1 068 1 068 Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34 06.10.2008
7/2009 GENERALI SLOVENSKO poisťovňa, a.s., Bratislava, Plynárenská 7/C Poistná zmluva o havarijnom poistení 1 126 1 126 Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34 15.12.2009
5720003177 Generali Slovensko poisťovňa, a.s. Bratislava Zmluva na poistenie notebookov 1 241 0 Správa finančnej kontroly Košice 28.06.2008 28.06.2009
UPJŠ Košice Zmluva na vypracovanie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z ESF programu SOP ĽZ 1 580 0 Správa finančnej kontroly Košice 10.10.2006 23.10.2006 obstarávanie v rámci Operačného programu Technická pomoc
R-2/2003 Solarklima Zmluva na pravidelné servisné prehliadky klimatizácie 1 591 465 Správa finančnej kontroly Košice 20.02.2003 31.12.9999
11/2007 GENERALI SLOVENSKO poisťovňa, a.s., Bratislava, Plynárenská 7/C Zmluvné poistenie motorových vozidiel - flotila 1 709 1 709 Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34 01.01.2008
4/2007 ROSTeR, s.r.o., Bratislava, Damborského 4 MS Office Profesional 2007 Win 32 Slovak FPP KZ č. 0802/2007 1 920 0 Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34 30.08.2007 30.09.2007 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU
Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice Zmluva o poskytovaní výkonov pracovnej zdravotnej služby 2 059 0 Správa finančnej kontroly Košice 22.01.2008 26.08.2009
4/2009 ROSTeR, s.r.o., Bratislava, Damborského 4 Tonery podľa špecifikácie KZč. 0302/2009 2 557 0 Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34 16.03.2009 25.03.2009 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU
9/2006 GENERALI SLOVENSKO poisťovňa, a.s., Bratislava, Plynárenská 7/C Zmluva o havarijnom poistení motorového vozidla 2 564 0 Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34 16.08.2006
ZOD FOB č. 01/2009 Delta online spol. s r.o. Zmluva na komplexné služby a práce pre ochranu utajovaných skutočností 2 678 0 Správa finančnej kontroly Košice 25.11.2009 22.12.2009 zlúčenie Českej poisťovne a Generali Slovensko od 1.10.2008
1/2004 GENERALI SLOVENSKO poisťovňa, a.s., Bratislava, Plynárenská 7/C Havarijné poistenie 4 motorových vozidiel 2 785 0 Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34 31.08.2004
3/2007 ROSTeR, s.r.o., Bratislava, Damborského 4 Notebooky 3 ks podľa technickej špecifikácie KZ č. 0801/2007 2 977 0 Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34 30.08.2007 30.09.2007 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU
1/2006 Vzdelávacie a poradenské centrum, a.s. Košice Zmluva o výučbe anglického jazyka 3 102 0 Správa finančnej kontroly Košice 05.09.2006 na dobu neurčitú
5/2009 Garáže ASTRA, spol. s r.o. Ing. Jozef Rihák, Bratislava, Astrová 46 Prenájom nebytového priestoru - garáží na garážovanie 6 služobných motorových vozidiel 3 168 0 Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34 06.01.2009 PÔVODNÁ ZMLUVA UZATVORENÁ V ROKU 1996