Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
180/2009-320-Z/2009 Forza a.s. Zmluva o dielo – Kreatívne práce, produkčné práce pre vybrané výzvy Programu rozvoja vidieka SR 2007 -2013 na rok 2009 72 843 36 885 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 31.07.2009 31.12.2010 -
188/2008-200/2008 Danubiaservice, a.s., Bratislava, Rožňavská 30 Štyri vozidlá Škoda Superb Comfort 1,8 Tsi 118 kW 103 352 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 30.10.2008
18/2010 - VUEPP/2010 Národné lesnícke centrum, Zvolen, ul. T.G. Masaryka č.22 Zhotovenie diela, ktorým budú spracované údaje o lesných ekosystémoch SR pre ukazovatele hodnotenia Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, v rámci opatrení osi 2, vzťahujúcich sa na lesné hospodárstvo 58 500 38 080 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava, Trenčianska 55 31.05.2015
19/2010 - VUEPP/2010 Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy , Bratislava, Gagarinova 10 Ukazovatele hodnotenia PRV SR 2007 - 2013 v rámci opatrení osi 2 vzťahujúcich sa na poľnohospodársku pôdu 98 000 58 000 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava, Trenčianska 55 21.06.2010 31.05.2015
20-2008/240/2008 SAP Slovensko s.r.o., , Bratislava, Plynárenská 7/A Zmluva o poskytnutí licencie k Software a jeho údržbe 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 26.03.2008 NA DOBU NEURČITÚ
200/2010-320-Z/2010 Klub poľnohospodárskych novinárov pri SSN - združenie Zmluva o dielo – Komunikácia priorít a opatrení Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v časopise TOP AGRO s cieľom umožniť poľnohospodárskym subjektom uchádzať sa o finančné prostriedky na ne vyčlenené. Vyhodnotenie najlepších poľnohospodárskych a potra 35 688 35 688 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 16.06.2010 31.12.2010 -
201/2010-320-Z/2010 Národné lesnícke centrum, Zvolen Zmluva o poskytnutí služby – Školenie žiadateľov o nenávratný finančný príspevok z PRV pre opatrenie 5.3.2.2.3 Lesnícko-environmentálne platby 3 570 1 785 MPŽPaRR SR 05.08.2010 30.04.2011 -
20/TN/2009/2009 STRABAG s.r.o., Bratislava Zmluva o dielo-uskutočnenie stavebných prác 949 070 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 13.07.2009 31.12.2013
2136/2007-920/2007 Agroinštitút Nitra Zmluva o dielo - organizačné zabezpečenie Školenia sekcie priamych podpôr PPA v otázke osi 2 Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v Nitre 6 181 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 13.04.2007 -
2188/2007-240/2007 P.C.M. Group a.s. Zmluva o dielo - vypracovanie a dodanie ex-post hodnotenia programu SAPARD 78 607 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 26.11.2007 -
219/2010-240-Z/2010 EuroConsulting, s.r.o., Bratislava, Klincová 37/B ,,Vypracovanie výročných správ o vykonávaní Operačného progrramu Rybné hospodárstvo SR 2007 - 2013 za roky 2009 - 2014" 71 281 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 21.06.2010 01.09.2015
21/TN/2009/2009 MBM-STAV, s.r.o., Námestovo Zmluva o uskutočnení stavebných prác- brod cez potok Livina 129 881 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 13.07.2009 31.12.2010
227/2010-320-Z/2010 AGROKOMPLEX – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik Prezentácia Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 na medzinárodnom poľnohospodárskom a potravinárskom veľtrhu Agrokomplex 2010 v pavilóne M1 24 616 24 616 MPŽPaRR SR 18.08.2010 31.12.2010 -
228/2010-810-Z/2010 Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., Piešťany Recertifikačný audit systému manažérstva kvality 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 14.06.2010 30.11.2010
2093/2008-050/2008 Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o., Bratislava, Galvaniho 7 Zmluva o zachovaní dôverností informácií 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 22.05.2008
230/2010-060-Z/2009 Union poisťovňa, a.s., Bratislava, Bajkalská 29/A Liečebné náklady v zahraničí poitených osôb vysielaných poistníkom na zahraničnú pracovnú cestu, v rozsahu uvedenom vo Všeobecných poistných podmienkych poistenia liečebných nákladov v zahraničí VPPLN/0109 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.07.2009
231/2010-060-Z/2009 REDI TOUR, s.r.o., Bratislava, Zámocká 18 Komplexné a pružné poskytovanie služieb so zabezpečením dokladov pre zamestnancov komitenta podľa čiastkových objednávok komitenta pre potreby MP SR. 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 21.12.2009 20.12.2011
239/2009-320-Z/2009 Slovenský rozhlas Zmluva o dielo – Rozhlasová relácia "Farmárova nedeľa" v roku 2010 45 955 22 978 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 28.12.2009 31.12.2010 31/2009/S/320
23/4.5MP/2009/2009 Obec Michal nad Žitavou, Michal nad Žitavou Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 419 065 0 MŽP SR, Bratislava 10.02.2010 31.12.2015
26263/2007-920/2007 Agroinštitút Nitra Zmluva o dielo - dodávka služieb podporujúcich hodnotenie Plánu rozvoja vidieka SR 2004-2006 prostredníctvom vzdelávacích a informačných aktivít 13 263 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 19.10.2007 -