Zmluva č. 20/TN/2009/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:20/TN/2009/2009
Dodávateľ:STRABAG s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo-uskutočnenie stavebných prác
Zmluvne dohodnutá čiastka:949 069,91
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:949 069,91
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy