Zmluva č. 228/2010-810-Z/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:228/2010-810-Z/2010
Dodávateľ:Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., Piešťany
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Recertifikačný audit systému manažérstva kvality
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy