Zmluva č. 2093/2008-050/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2093/2008-050/2008
Dodávateľ:Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o., Bratislava, Galvaniho 7
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o zachovaní dôverností informácií
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy