Zmluva č. 18/2010 - VUEPP/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:18/2010 - VUEPP/2010
Dodávateľ:Národné lesnícke centrum, Zvolen, ul. T.G. Masaryka č.22
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zhotovenie diela, ktorým budú spracované údaje o lesných ekosystémoch SR pre ukazovatele hodnotenia Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, v rámci opatrení osi 2, vzťahujúcich sa na lesné hospodárstvo
Zmluvne dohodnutá čiastka:58 500,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:58 500,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:38 080,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava, Trenčianska 55

Prílohy