Zmluva č. 201/2010-320-Z/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:201/2010-320-Z/2010
Dodávateľ:Národné lesnícke centrum, Zvolen
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí služby – Školenie žiadateľov o nenávratný finančný príspevok z PRV pre opatrenie 5.3.2.2.3 Lesnícko-environmentálne platby
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 570,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 570,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:1 785,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MPŽPaRR SR
Poznámka:-