Zmluva č. 230/2010-060-Z/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:230/2010-060-Z/2009
Dodávateľ:Union poisťovňa, a.s., Bratislava, Bajkalská 29/A
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Liečebné náklady v zahraničí poitených osôb vysielaných poistníkom na zahraničnú pracovnú cestu, v rozsahu uvedenom vo Všeobecných poistných podmienkych poistenia liečebných nákladov v zahraničí VPPLN/0109
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy