Zmluva č. 231/2010-060-Z/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:231/2010-060-Z/2009
Dodávateľ:REDI TOUR, s.r.o., Bratislava, Zámocká 18
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Komplexné a pružné poskytovanie služieb so zabezpečením dokladov pre zamestnancov komitenta podľa čiastkových objednávok komitenta pre potreby MP SR.
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy