Zmluva č. 2136/2007-920/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2136/2007-920/2007
Dodávateľ:Agroinštitút Nitra
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo - organizačné zabezpečenie Školenia sekcie priamych podpôr PPA v otázke osi 2 Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v Nitre
Zmluvne dohodnutá čiastka:6 180,71
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:6 180,71
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12
Poznámka:-