Zmluva č. 2188/2007-240/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2188/2007-240/2007
Dodávateľ:P.C.M. Group a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo - vypracovanie a dodanie ex-post hodnotenia programu SAPARD
Zmluvne dohodnutá čiastka:78 606,52
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:78 606,52
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12
Poznámka:-