Zmluva č. 19/2010 - VUEPP/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:19/2010 - VUEPP/2010
Dodávateľ:Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy , Bratislava, Gagarinova 10
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Ukazovatele hodnotenia PRV SR 2007 - 2013 v rámci opatrení osi 2 vzťahujúcich sa na poľnohospodársku pôdu
Zmluvne dohodnutá čiastka:98 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:98 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:58 000,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava, Trenčianska 55

Prílohy