Zmluva č. 26263/2007-920/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:26263/2007-920/2007
Dodávateľ:Agroinštitút Nitra
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo - dodávka služieb podporujúcich hodnotenie Plánu rozvoja vidieka SR 2004-2006 prostredníctvom vzdelávacích a informačných aktivít
Zmluvne dohodnutá čiastka:13 262,83
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:13 262,83
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12
Poznámka:-