Zmluva č. 219/2010-240-Z/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:219/2010-240-Z/2010
Dodávateľ:EuroConsulting, s.r.o., Bratislava, Klincová 37/B
Predmet zmluvy - názov zmluvy:,,Vypracovanie výročných správ o vykonávaní Operačného progrramu Rybné hospodárstvo SR 2007 - 2013 za roky 2009 - 2014"
Zmluvne dohodnutá čiastka:71 281,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:71 281,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy